Terme en voorwaardes

Gebruiksvoorwaardes en webwerfvoorwaardes

U gebruik van Style Rave-webwerf of -program wat u voorsien word deur Style Rave of een van sy filiale, en enige inhoud, funksies of funksionaliteit wat beskikbaar gestel word vanaf of via hierdie webwerf, insluitend enige subdomeine daarvan, of toepassing (die "webwerf") word beheer deur die volgende voorwaardes: www.stylerave.com word beskikbaar gestel deur Style Rave of sy filiale (“ons” of “ons” of “ons”), wat elkeen hierdie bepalings en voorwaardes ten opsigte van sy webwerf aanvaar het. Ons kan die bepalings en voorwaardes van tyd tot tyd, te eniger tyd sonder kennisgewing aan u verander deur sulke veranderinge op die webwerf te plaas. DEUR STYLERAVE.COM te GEBRUIK, aanvaar U EN GAAN VOLGENS HIERDIE Bepalings en voorwaardes aanvaar soos van toepassing op u gebruik van STYLERAVE.COM. As u nie tot hierdie bepalings en voorwaardes instem nie, mag u nie www.stylerave.com toegang tot of anders gebruik nie.

 1. Eiendomsregte.

As tussen u en ons, is alle materiaal of inhoud wat vanaf hierdie webwerf verkry word uitsluitlik deur Style Rave of die party wat die inhoud aan Style Rave verskaf het, behou alle regte, titel en belangstelling in die inhoud. U gebruik van www.stylerave.com verleen u geen eienaarskap van enige inhoud, kode, data of materiaal wat u op of via www.stylerave.com kan verkry nie. Gevolglik mag die inhoud nie gekopieër, versprei, herpubliseer, opgelaai, geplaas of oorgedra word op enige manier sonder die voorafverkreë skriftelike toestemming van Style Rave nie. Sodoende mag u nie enige outeursreg, handelsmerk, handelsnaam, diensmerk of enige ander kennisgewing of legende wat op enige van die inhoud verskyn, verwyder of verander, of dit laat verwyder of verander nie. Die reproduksie of gebruik van die inhoud, behalwe soos uitdruklik in hierdie gebruiksvoorwaardes voorsien, is in stryd met Style Rave en is verbode anders as in ooreenstemming met die kopieregkennisgewing, wat deel uitmaak van hierdie bepalings en voorwaardes.

 1. Beperkte lisensie.

U kan toegang tot die inhoud op www.stylerave.com op u rekenaar of ander toestel verkry en besigtig, tensy anders aangedui in hierdie bepalings en voorwaardes of op www.stylerave.com, enkele kopieë of afdrukke van die inhoud op www.stylerave kan maak. com slegs vir u persoonlike, interne gebruik. Tensy anders aangedui in hierdie bepalings en voorwaardes of op www.stylerave.com, is die gebruik van www.stylerave.com en die dienste wat aangebied word op of via www.stylerave.com slegs vir persoonlike gebruik en nie-kommersiële doeleindes.

 1. Verbode Gebruik.

Tensy anders aangedui in hierdie bepalings en voorwaardes of www.stylerave.com, is enige kommersiële of promosieverspreiding, publikasie of uitbuiting van die www.stylerave.com, of enige inhoud, kode, data of materiaal op www.stylerave.com streng verbode, tensy u vooraf skriftelike toestemming van ons gemagtigde personeel of die regtehouer verkry het. Behalwe soos hierin uitdruklik toegelaat of op www.stylerave.com, mag u nie afgeleide werke aflaai, pos, vertoon, publiseer, kopieër, reproduseer, versprei, versend, wysig, uitvoer, uitsaai, oordra, afgeleide werke skep, verkoop of andersins benut nie enige inhoud, kode, data of materiaal op of beskikbaar via www.stylerave.com. Verder stem u in dat u nie die betekenis, voorkoms of verander van die inhoud, kode, data of ander materiaal op of beskikbaar via www.stylerave.com mag verander, wysig, verwyder, verwyder of andersins verander nie, insluitend , sonder beperking, die verandering of verwydering van handelsmerke, handelsname, logo's, diensmerke, of enige ander kennisgewings rakende inhoud of eiendomsreg. U erken dat u geen eiendomsreg verkry deur die kopieregmateriaal van of via www.stylerave.com af te laai of op enige ander manier te gebruik nie. As u 'n ander gebruik maak van www.stylerave.com, of die inhoud, kode, data of materiaal daarop, of beskikbaar is via www.stylerave.com, behalwe soos hierbo uiteengesit, kan u kopiereg en ander wette van die Verenigde State, anders lande, sowel as toepaslike staatswette, en kan aanspreeklik wees vir sulke ongemagtigde gebruik.

 1. Handelsmerke.

Die handelsmerke, logo's, diensmerke en handelsname (gesamentlik die “handelsmerke”) wat op www.stylerave.com of op die inhoud beskikbaar via www.stylerave.com verskyn, is ons geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerke en ander en mag nie gebruik word in verband met produkte en / of dienste wat nie verband hou met, geassosieer met of geborg word deur hul regtehouers nie, wat waarskynlik verwarring by die klante kan veroorsaak, of op enige manier wat hul regtehouers benadeel of diskrediteer. Alle handelsmerke wat nie deur ons besit word nie en wat verskyn op www.stylerave.com of op of deur die webwerf se dienste, indien enige, is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Niks wat op www.stylerave.com vervat is, moet uitgelê word as die implikasie, estoppel of andersins, enige lisensie of reg om enige handelsmerk wat op www.stylerave.com vertoon word te gebruik sonder ons skriftelike toestemming of die derde party wat die toepaslike handelsmerk mag besit nie. . U misbruik van die handelsmerke wat op www.stylerave.com of op of deur een van die dienste van die webwerf verskyn, is streng verbode.

 1. Gebruikersinligting.

In die loop van u gebruik van www.stylerave.com en / of die dienste wat op of via www.stylerave.com beskikbaar gestel word, kan u gevra word om sekere persoonlike inligting aan ons te verstrek (inligting hierna verwys as 'Gebruikersinligting') ). Ons beleid vir die insameling en gebruik van inligting rakende die privaatheid van sodanige gebruikersinligting word op die webwerf uiteengesit Privaatheidsbeleid wat hierin as verwysing vir alle doeleindes opgeneem word. U erken en stem saam dat u alleen verantwoordelik is vir die akkuraatheid en inhoud van gebruikersinligting.

 1. Voorgelê materiaal.

Tensy dit spesifiek versoek word, versoek ons ​​nie en wil ons ook geen vertroulike, geheime of eiendomsinligting of ander materiaal van u via www.stylerave.com per e-pos of op enige ander manier ontvang nie. Enige inligting, kreatiewe werke, demonstrasies, idees, voorstelle, konsepte, metodes, stelsels, ontwerpe, planne, tegnieke of ander materiaal wat aan ons voorgelê of gestuur word (insluitend, byvoorbeeld en sonder beperking, dit wat u aan ons kletskamers stuur of pos) , boodskapborde, opname-antwoorde en / of ons blogs, of per e-pos aan ons stuur) (“Voorgelê materiaal”) word geag nie vertroulik of geheim te wees nie en kan deur ons op enige wyse gebruik word wat ooreenstem met die webwerf se Privaatheidsbeleid. Deur voorgelegde materiaal aan ons in te dien of te stuur, verklaar u: (i) en waarborg u dat die voorgelegde materiaal oorspronklik aan u is, dat geen ander party daarop enige regte het nie, en dat daar van enige “morele regte” in voorgelegde materiaal afstand gedoen is, en (ii) u aan ons en ons filiale 'n regsvrye, onbeperkte, wêreldwye, ewigdurende, onherroeplike, nie-eksklusiewe en volledig oordraagbare, toewysbare en onderlisensieerbare reg en lisensie verleen om die gebruik, kopiëring, reproduksie, verandering, aanpassing, publikasie, vertaling, afgeleide werke te skep uit, versprei, op te voer, te vertoon en in ander werke op te neem wat ingedien is (in die geheel of gedeeltelik) in enige werke, wat nou bekend is of later ontwikkel is, insluitend vir promosie en / of kommersiële doeleindes. Ons kan nie verantwoordelik wees vir die instandhouding van enige voorgelegde materiaal wat u aan ons verskaf nie, en ons mag enige sodanige voorgelegde materiaal te eniger tyd uitvee of vernietig.

 1. Verbode gebruikersgedrag.

U waarborg en stem saam dat u, terwyl u www.stylerave.com en die verskillende dienste, funksies en funksies wat op of via www.stylerave.com aangebied word, u nie: (a) enige persoon of entiteit sal verpersoonlik of u verbintenis met enige ander persoon verkeerd voorstel nie. persoon of entiteit; (b) plaas u advertensie-, handelsmerk- of ander promosie-inhoud van u eie of 'n derde party in enige van die inhoud, materiaal of dienste van die webwerf (byvoorbeeld, sonder beperking, in 'n ingeboude video (soos hierin omskryf), RSS-feed of 'n podcast wat ontvang is van ons of andersins via www.stylerave.com), of, tensy anders spesifiek gemagtig in hierdie bepalings en voorwaardes of op www.stylerave.com, sodanige inhoud of diens gebruik, herverdeel, herpubliseer of ontgin vir enige verdere kommersiële of promosiedoeleindes; of (c) probeer om ongemagtigde toegang tot ander rekenaarstelsels via www.stylerave.com te verkry. U stem verder in dat u nie die poging van iemand anders sal probeer (of aanmoedig of ondersteun nie) om te omseil, omgekeerde ingenieur, ontsyfer of op enige ander manier te verander of inmenging met www.stylerave.com of die webwerf se dienste, of enige inhoud daarvan, of enige ongemagtigde te maak nie gebruik daarvan. U stem saam dat u nie www.stylerave.com op enige manier mag gebruik wat die gebruik en genot van enige ander party van www.stylerave.com of enige van sy dienste kan belemmer nie. U mag geen materiaal of inligting bekom of poog om dit op enige manier te bekom wat nie doelbewus deur die webwerf www.stylerave.com beskikbaar gestel of voorsien word nie.

 1. Openbare forums.

Ons kan van tyd tot tyd boodskappiedienste, kletsdienste, bulletinborde, boodskapborde, blogs, ander forums en ander sulke dienste op of via www.stylerave.com beskikbaar stel. Benewens enige ander reëls of regulasies wat ons mag plaas in verband met 'n spesifieke diens, stem u in dat u nie via www.stylerave.com of enige diens of funksie wat op of beskikbaar gestel word, oplaai, pos, oordra, versprei of op enige ander manier publiseer nie via www.stylerave.com, enige materiaal wat (i) enige ander gebruiker beperk of belemmer om www.stylerave.com of die dienste van die webwerf te gebruik en te geniet; (ii) is bedrieglik, onwettig, dreigend, beledigend, teisterend, lasterlik, lasterlik , onwelvoeglike, vulgêre, aanstootlike, pornografiese, onheilspellende, seksueel eksplisiete of onwelvoeglike, (iii) optrede wat 'n kriminele oortreding sou uitmaak, aanmoedig, aanleiding gee tot siviele aanspreeklikheid of andersins enige plaaslike, staats-, nasionale of internasionale reg oortree, (iv) ) die regte van derde partye, insluitend, sonder beperking, outeursreg, handelsmerk, handelsgeheim, vertroulikheid, kontrak, patent, regte op privaatheid of publisiteit of enige ander eiendomsreg skend, plagiaat of inbreuk maak op dit, (v) co 'n virus, spyware of ander skadelike komponent bevat, (vi) bevat ingebedde skakels, advertensies, kettingbriewe of piramideskemas van enige aard, of (vii) vals of misleidende aanduidings van oorsprong, goedkeuring of feitestellings bevat of bevat. U stem verder in om nie enige persoon of entiteit, hetsy ons of ons personeel, na te boots nie. U alleen is verantwoordelik vir die inhoud en gevolge van enige van u aktiwiteite.

 1. Reg op kontrole en redaksionele beheer.

Ons behou die reg voor, maar is nie verplig om die materiaal wat op die webwerf www.stylerave.com of deur die webwerf se dienste of funksies deur gebruikers geplaas word, te monitor en / of te hersien nie, en ons is nie verantwoordelik vir die materiaal wat deur gebruikers geplaas word nie. Ons behou egter die reg voor om te alle tye enige inligting bekend te maak wat nodig is om aan enige wetgewing, regulasies of regeringsversoeke te voldoen, of om inligting of materiaal, geheel of gedeeltelik, te redigeer, te weier om dit te plaas of te verwyder, geheel of gedeeltelik diskresie is beledigend of strydig met hierdie gebruiksvoorwaardes, ons beleide of toepaslike wetgewing. Ons kan ook beperkings op sekere funksies van die forums oplê of u toegang tot gedeeltes of al die forums sonder kennisgewing of boete beperk, as ons glo dat u die riglyne wat in hierdie paragraaf uiteengesit is, ons bepalings en voorwaardes of toepaslike wetgewing oortree, of om enige ander rede sonder kennisgewing of aanspreeklikheid.

 1. Privaat of sensitiewe inligting op openbare forums.

Dit is belangrik om te onthou dat kommentaar wat op 'n forum ingedien word, op verskillende plekke op ons webwerf en elders op die internet aangeteken en gestoor kan word, wat waarskynlik vir 'n lang tyd toeganklik sal wees en u het geen beheer oor wie sal lees nie. hulle uiteindelik. Dit is dus belangrik dat u versigtig en selektief moet wees oor die persoonlike inligting wat u oor u en ander openbaar, en in die besonder moet u nie sensitiewe, verleentheids-, besigheids- of vertroulike inligting in u kommentaar aan ons openbare forums bekend maak nie.

 1. Skakel na www.stylerave.com.

Stylerave.com kan moontlik hiper-gekoppel word aan ander webwerwe wat nie op eie risiko deur 'n Style Rave onderhou word of daarmee verband hou nie. Hyper-skakels na sulke webwerwe word as 'n diens aan gebruikers gelewer en word nie geborg deur of verbonde aan hierdie webwerf of Style Rave nie. Style Rave is nie verantwoordelik vir die inhoud van die werwe nie en onderskryf dit nie. Toegang tot hiper-skakels is op eie risiko van die gebruiker, en Style Rave lewer geen voorstellings of waarborge oor die inhoud of akkuraatheid van hierdie hiperskakels of die derdeparty-webwerwe wat na www.stylerave.com gekoppel is nie.

 1. Bestellings vir produkte en dienste.

Ons kan sekere produkte beskikbaar stel vir besoekers en registrante vanwww.stylerave.com. As u produkte bestel, verklaar en waarborg u dat u 18 jaar of ouer is. U stem in om die pryse ten volle te betaal vir alle aankope wat u doen, hetsy met u kredietkaart / debietkaart, tesame met u aanlynbestelling of deur enige ander betaalbare metode. U stem in om alle toepaslike belasting te betaal. As betaling nie deur ons van u krediet- of debietkaartuitreiker of sy agente ontvang word nie, stem u in om alle bedrae wat op versoek van ons gevra word, te betaal. Sekere produkte wat u op of via www.stylerave.com koop en / of aflaai, kan onderworpe wees aan bykomende bepalings en voorwaardes wat ten tyde van sodanige aankoop of aflaai aan u voorgelê word.

 1. Derde party webwerwe.

U kan moontlik van www.stylerave.com na derdepartywebwerwe skakel en derdepartywebwerwe kan skakel na www.stylerave.com (“Gekoppelde webwerwe”). U erken en stem saam dat ons nie aanspreeklik is vir die inligting, inhoud, produkte, dienste, advertering, kode of ander materiaal wat al dan nie deur of deur gekoppelde webwerwe gelewer word nie, selfs al is dit in besit van of bestuur deur filiale van ons s'n. Skakels na gekoppelde webwerwe impliseer nie dat ons sodanige webwerwe of die inligting, inhoud, produkte, dienste, advertering, kode of ander materiaal wat op of deur sulke webwerwe aangebied word, deur ons onderskryf of borg nie. Die insluiting van 'n skakel na sulke webwerwe op ons webwerf impliseer nie ons onderskrywing, borgskap of aanbeveling van die webwerf nie. Style Rave ontken enige aanspreeklikheid vir skakels (1) van 'n ander webwerf na hierdie webwerf en (2) na 'n ander webwerf vanaf hierdie webwerf. Style Rave kan nie die standaarde waarborg vir enige webwerf waarheen skakels op hierdie webwerf gelewer word nie, en ons sal ook nie verantwoordelik gehou word vir die inhoud van sulke webwerwe of enige daaropvolgende skakels nie. Ons gee geen waarborg vir of die waarborg dat die inhoud van enige derdeparty-webwerf akkuraat is, voldoen aan die wet of die federale wetgewing, of aan die wetgewing oor outeursreg of ander intellektuele eiendom voldoen nie. Ons is ook nie verantwoordelik vir of enige vorm van oordrag wat vanaf enige gekoppelde webwerf ontvang word nie. Enige vertroue op die inhoud van 'n derdeparty-webwerf word op eie risiko gedoen en u aanvaar alle verantwoordelikhede en gevolge wat uit sodanige vertroue ontstaan.

 1. Embedded Video Links.

Sekere bladsye van www.stylerave.com bied die funksies van u om video's te “inbed” wat op die ander webwerwe of blogbladsye verskyn (tesame met die Player, soos hierin omskryf, die “Embedded Video”). Die funksionaliteit word voorsien deur u die nodige HTML-kode te gee om op sodanige bladsy in te sluit om die ingebedde video te laat verskyn. As u die HTML op 'n web- of blogbladsy insluit, word die werklike videostroom van die ingebedde video vanaf ons bedieners bedien, maar die ingebedde video kan as deel van die bladsy aan die besoeker van die bladsy gelewer word. As u kies om die video op 'n bladsy in te sluit, stem u die volgende saam: (i) u sal die ingebedde video (met inbegrip van die inhoud, formaat en lengte en advertering daaraan) in geen opsig verander nie; bedien vanaf ons bedieners; (ii) u sal nie toegang tot die ingebedde video deur enige videospeler of enige ander instrument as die videospeler wat deur ons voorsien word, vergemaklik wanneer die ingeboude video verskyn nie (die 'speler'); (iii) die ingebedde video mag gebruik word as deel vir kommersiële doeleindes, insluitend op 'n advertensie-ondersteunde bladsy, met dien verstande dat: (a) die ingebedde video nie ingesluit mag word in of gebruik word as deel van 'n diens wat toegang tot video-inhoud; (b) u mag nie advertensie-, borgskap- of promosieboodskappe in of direk langs die ingeboude video of speler plaas nie; en (c) in die mate waarin u advertensie-, borgskap- of promosiemateriaal verkoop om op dieselfde bladsy te verskyn wat die Embedded Video insluit, die bladsy bevat ander inhoud wat nie deur ons verskaf is nie, wat 'n voldoende basis vir sodanige verkope is. U mag nie 'n gedeelte van die speler blokkeer, belemmer, voortbou of dit deaktiveer nie, insluitend sonder beperking skakels na ons webwerf. U verstaan ​​en stem saam dat alle gemete statistieke wat verband hou met die toegang tot en besigtiging van die ingeboude video, gekrediteer moet word aan www.stylerave.com Sonder enige beperking van enige bepaling van hierdie gebruiksvoorwaardes, is ons vir u geen aanspreeklikheid vir enige rede met betrekking tot op u gebruik van Embedded Video en u stem in om ons en ons geaffilieerdes, direkteure, beamptes, werknemers en agente skadelik te verdedig, te vrywaar en te hou, en enige eise, verpligtinge, koste en uitgawes, insluitende prokureursgelde, voortspruitend uit gebruik u die ingebedde video op enige manier.

 1. Agent vir outeursreg.

Ons respekteer die intellektuele eiendomsregte van ander en eis dat die mense wat www.stylerave.com gebruik, of die dienste of funksies wat op of via www.stylerave.com beskikbaar gestel word, dieselfde doen. As u van mening is dat u werk op 'n manier gekopieër is wat inbreuk maak op kopiereg, stuur dan die volgende inligting aan ons outeursagent, wat as sodanig aangewys is kragtens die Digital Millennium Copyright Act, 17 USC § 512 (c) (2), met die naam hieronder:
a. U adres, telefoonnommer en e-posadres;
b. 'N Beskrywing van die kopiereg-werk wat u beweer, is oortree;
c. 'N beskrywing van waar die beweerde inbreukmateriaal geleë is;
d. 'N Verklaring deur u dat u 'n goeie geloofsoortuiging het dat die betwiste gebruik nie deur die outeursregteienaar, sy agent of die wet gemagtig is nie;
e. 'N Elektroniese of fisieke handtekening van die persoon wat gemagtig is om namens die eienaar van die outeursreg belang te stel; en
f. 'N Verklaring deur u gemaak onder die skade van die meineed, dat die bogenoemde inligting in u kennisgewing akkuraat is en dat u die eienaar van die outeursreg is of gemagtig is om namens die eienaar van die kopiereg op te tree.
SLEGS VIR KOPIEREGKENNISGEWINGS
Copyright agent:
Style Rave. E-pos: content@www.stylerave.com

 1. Aanspreeklikheid verklaring.

Stylerave.com, met inbegrip van, sonder beperking, alle dienste, funksies, inhoud, funksies en materiale wat via www.stylerave.com verskaf word, word “soos dit is”, “soos beskikbaar”, sonder enige waarborg, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, insluitend, sonder beperking, enige waarborg vir inligting, data, dataverwerkingsdienste, uptyd of ononderbroke toegang, enige waarborge rakende die beskikbaarheid, speelbaarheid, akkuraatheid, akkuraatheid, korrektheid, deeglikheid, volledigheid, bruikbaarheid of inhoud van inligting, en enige waarborge van titel, nie-inbreukmaking, verhandelbaarheid of geskiktheid vir 'n spesifieke doel, en ons gee hiermee enige en al sodanige waarborge uit, uitdruklik en implisiet. Ons waarborg nie dat www.stylerave.com of die dienste, inhoud, funksies of materiaal wat deur www.stylerave.com verskaf word, betyds, veilig, ononderbroke of foutloos sal wees, of dat foute reggestel sal word nie. Ons gee geen waarborg dat www.stylerave.com of die dienste wat gelewer word, aan die gebruikers se vereistes sal voldoen nie. Geen advies, resultate of inligting, hetsy mondeling of skriftelik, deur u verkry deur ons of via www.stylerave.com, mag enige waarborge skep wat nie hierin uitdruklik gemaak is nie. Ons en ons geaffilieerdes aanvaar ook geen verantwoordelikheid nie, en is nie aanspreeklik vir enige skade of virusse wat u toerusting kan besmet nie as gevolg van u toegang tot, gebruik of blaai op www.stylerave.com of u aflaai van materiaal, data, teks, beelde, video-inhoud of klankinhoud vanaf www.stylerave.com. As u ontevrede is met www.stylerave.com, is u enigste oplossing om op te hou met www.stylerave.com.
Ons probeer verseker dat die inligting wat op www.stylerave.com geplaas is, korrek en op datum is. Ons behou die reg voor om enige tyd en sonder enige vooraf waarskuwing te verander of korreksies te maak op die inligting wat op www.stylerave.com verskaf word. Ons onderskryf en is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of betroubaarheid van enige opinie, advies of stelling op www.stylerave.com nie, en ook nie vir enige aanstootlike, lasterlike, onwelvoeglike, onsedelike, onwettige, of onwettige boodskap wat daarop gelewer is deur iemand anders as ons gemagtigde werknemers se woordvoerders nie. terwyl hulle in hul amptelike hoedanigheid optree (insluitend, sonder beperking, ander gebruikers van www.stylerave.com). Dit is u verantwoordelikheid om die akkuraatheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige inligting, opinie, advies of ander inhoud wat beskikbaar is via www.stylerave.com te evalueer. Raadpleeg professionele persone, waar toepaslik, rakende die evaluering van spesifieke inligting, opinies, advies of ander inhoud, insluitend maar nie beperk tot finansiële, gesondheids-, of leefstylinligting, opinies, advies of ander inhoud nie.
Sonder beperking van bogenoemde in hierdie afdeling, gee ons en ons geaffilieerdes, verskaffers en lisensiehouers geen waarborge of vertoë rakende enige produkte of dienste wat via www.stylerave.com bestel of gelewer word nie, en gee u hiermee afstand van enige en alle waarborge. en vertoë wat in die produk- of dienste-literatuur gedoen word, dokumente wat gereeld gevra word en andersins op www.stylerave.com of in korrespondensie met ons of ons agente. Enige produkte en dienste wat via www.stylerave.com bestel of gelewer word, word deur ons “soos dit is” gelewer, behalwe in die mate, indien enigsins anders, uiteengesit in 'n lisensie- of verkoopooreenkoms wat afsonderlik skriftelik tussen u en ons aangegaan is of ons lisensiegewer of verskaffer.

 1. Beperking van aanspreeklikheid.

Ons, ons geaffilieerdes, of enige van ons direkteure, beamptes, werknemers, agente of inhoud- of diensverskaffers (gesamentlik die 'beskermde entiteite'), moet, onder geen omstandighede, insluitend, maar nie beperk nie tot nalatigheid, aanspreeklik wees vir enige direkte, indirekte, spesiale, toevallige, gevolglike, voorbeeldige of strafskade wat voortspruit uit, of direk of indirek, verband hou met, die gebruik van, of die onvermoë om te gebruik, www.stylerave.com of die inhoud, funksies, materiaal en funksies wat daarmee verband hou, u voorsiening van inligting via www.stylerave.com, verlore besigheid of verlore verkope, selfs al is sodanige beskermde entiteit in kennis gestel van die moontlikheid van sodanige skade. In geen geval sal die beskermde entiteite aanspreeklik gehou word vir of in verband met enige inhoud wat gepos, gestuur, uitgeruil of ontvang is deur of namens enige gebruiker of ander persoon op of deur www.stylerave.com nie. In geen geval mag die totale aanspreeklikheid van die beskermde entiteite teenoor u aanspreeklik wees vir alle skade, verliese en oorsake van optrede (hetsy in kontrak of in die saak, insluitend, maar nie beperk nie tot, nalatigheid of andersins) wat voortspruit uit die bepalings en voorwaardes of u die gebruik van www.stylerave.com, in totaal, die bedrag oorskry, indien enige, wat u aan ons betaal het vir u gebruik van www.stylerave.com of die aankoop van produkte via www.stylerave.com.

 1. Fotosensitiewe toevalle.

'N Baie klein persentasie mense kan 'n aanval kry as hulle blootgestel word aan sekere visuele beelde, soos flikkerligte of patrone wat in videospeletjies of ander elektroniese of aanlyninhoud kan verskyn. Selfs mense wat geen geskiedenis van aanvalle of epilepsie het nie, kan 'n ongediagnoseerde toestand hê wat hierdie 'fotosensitiewe epileptiese toevalle' kan veroorsaak terwyl hulle na videospeletjies of ander elektroniese inhoud kyk. Hierdie aanvalle het 'n verskeidenheid simptome, insluitend lighoofdigheid, disoriëntasie, verwarring, kortstondige verlies van bewustheid, oog- of gesigtrek, veranderde gesig, ruk of skud van arms of bene. As u een van die voorafgaande simptome ervaar, of as u of u gesin 'n geskiedenis van aanvalle of epilepsie het, moet u dadelik ophou om www.stylerave.com te gebruik en 'n dokter raadpleeg.

 1. Toepaslike wette.

Ons beheer en bedryf www.stylerave.com vanaf ons kantore in die Verenigde State van Amerika. Ons stel nie voor dat materiaal op www.stylerave.com geskik is of beskikbaar is vir gebruik op ander plekke nie. Persone wat van ander plekke af www.stylerave.com wil besoek, doen dit op eie inisiatief en is verantwoordelik vir die nakoming van plaaslike wette, indien en tot die mate wat plaaslike wette van toepassing is. Alle partye by hierdie bepalings en voorwaardes doen afstand van hul onderskeie regte op 'n verhoor deur die jurie.

 1. Beëindiging.

Ons kan enige aspek van www.stylerave.com of die webwerf se dienste te eniger tyd beëindig, verander, opskort of staak. Ons kan u toegang tot www.stylerave.com en / of sy dienste beperk, opskort of beëindig as ons glo dat u ons bepalings en voorwaardes of toepaslike wetgewing oortree, of om enige ander rede sonder kennisgewing of aanspreeklikheid. Ons handhaaf 'n beleid wat voorsiening maak vir die beëindiging van gepaste voorwaardes van die gebruik van www.stylerave.com vir gebruikers wat herhalende inbreuk maak op intellektuele eiendomsreg.

 1. Wysigings aan gebruiksvoorwaardes.

Style Rave behou die reg voor om dit na eie goeddunke te eniger tyd te verander, te wysig, toe te voeg of te verwyder of die bepalings en voorwaardes, geheel of gedeeltelik, te verwyder. Wysigings in die bepalings en voorwaardes sal van krag wees wanneer dit geplaas word. U voortgesette gebruik van www.stylerave.com en / of die dienste wat op of via www.stylerave.com beskikbaar gestel word nadat enige veranderinge aan die bepalings en voorwaardes geplaas is, sal beskou word as die aanvaarding van die veranderinge.

 1. Allerlei.

Die bepalings en voorwaardes, en die verhouding tussen u en ons, word bepaal deur die wette van die staat New York, Verenigde State van Amerika. U stem saam dat enige saak wat kragtens die bepalings en voorwaardes mag ontstaan, sal begin en aangehoor word in die toepaslike hof in die staat New York, County of Nassau, Verenigde State van Amerika. U stem in om die persoonlike en eksklusiewe jurisdiksie van die howe in Nassau County in die staat New York voor te lê. Ons versuim om enige reg of bepaling van die bepalings en voorwaardes uit te oefen of af te dwing, vorm nie 'n afstanddoening van sodanige reg of bepaling nie. As daar bevind word dat 'n bepaling van die bepalings en voorwaardes ongeldig is, stem die partye nietemin saam dat die hof moet poog om uitvoering te gee aan die partye se voornemens, soos weerspieël in die bepaling, en die ander bepalings van die bepalings en voorwaardes bly in volle werking.